Językowa Akademia Przedszkolaka to placówki tworzone i prowadzone w pasją. Przedszkole w Kielcach na os. Świętokrzyskim powstało w ramach projektu unijnego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Przedszkole w Busku Zdroju powstało w  2011 roku w ramach projektu unijnego uzyskując 4 pozycję w Polsce. Obecnie do przedszkola uczęszcza 70 dzieci w 3 oddziałach wiekowych. Nadzór nad przedszkolami sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Przedszkola współpracują z licznymi instytucjami i realizują szereg akcji ekologicznych, zdrowotnych i naukowych. Przedszkola są przedszkolami dwujęzycznymi polsko-angielskimi. Wszystkie zajęcia dodatkowe, codzienna opieka logopedyczna, wsparcie psychologa, wycieczki i zapraszani goście są realizowane w ramach czesnego.

Językowa Akademia Przedszkolaka - Kielce os. Świętokrzyskie

Językowa Akademia Przedszkolaka - Busko-Zdrój

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy do naszego nowopowstającego przedszkola na os. Ślichowice przy ul. Raciborskiego 17. Telefon do placówki: +48 882507345

Językowa Akademia Przedszkolaka - Kielce os. Ślichowice

DOKUMENTY DO POBRANIA

INFORMATOR JAP

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

REGULAMIN REKRUTACJI